GEODETICKÉ PRÁCE JABLONEC NAD NISOU

Ing. Tomáš Palata

+420 608 737 197

Potřebujete vytyčit hranice pozemku nebo provést zápis do katastru nemovitostí v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily? Geodet Ing. Tomáš Palata Vám nabízí veškeré geodetické práce. Zhotovím Vám geometrické plány, provádím vyměřovaní pozemků a objektů a další zeměměřičské práce. Kontaktujte naši geodetickou kancelář.

ZEMĚMĚŘIČSKÉ SLUŽBY

  • vytyčování stavebních objektů
  • geometrický plán pro rozdělení pozemku, zaměření (vyznačení) budovy nebo přístavby budovy – podklad ke kolaudaci
  • zaměření budov za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru, zaměření pozemku
  • vyznačení věcných břemen
  • vytyčování vlastnických hranic pozemků
  • vyhotovování mapových podkladů pro projekt, polohopisné a výškopisné plány, podklady pro vypracování projektové dokumentace
  • konzultace v oboru katastru nemovitostí

CO JINÍ PŘEDSTAVUJÍ JAKO SVOU ODLIŠNOST, JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOST.

Precizně odvedená práce prověřená dlouholetou praxí v oboru
Individuální přístup profesionála
Koplexní geodetické služby
Působnost v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily
Vypracování cenové kalkulace

Geodet

CENY GEODETICKÝCH SLUŽEB

Cena prací je individuální a odvíjí se od náročnosti zakázky.

Můžete zaslat nebo předložit snímek aktuální katastrální mapy s jasným vyznačením požadované změny a stručným popisem Vašeho záměru. Poté Vám sdělím cenu zakázky.